Friday, August 10, 2012

Menggunakan Kata Berimbuhan Asing

1. Akhiran -wan, -man, -wati.

Ketiga akhiran ini diserap dari bahasa Sansekerta yang menyatakan jantan (-wan dan -man), sedangkan (-wati) menyatakan betina. Fungsinya membentuk kata benda turunan dri kata dasar, kata benda, atau kata sifat. Maknanya adalah orang yang mempunyai barang, orang yang ahli dalam bidang tertentu, atau orang yang pekerjaannya dalam bidang tertentu.

Contoh:

 1. Tiga seniman kondang menghadiri acara Panasonic Awards.
 2. Wartawati majalah Mustika sedang meliput lomba balap sepeda.
 3. Peragawan Indonesia mendapat penghargaan Internasional.

2. Akhiran -i, -wi, -iah.

Ketiga akhiran ini diserap dari bahasa Arab yang berfungsi membentuk kata sifat dari kata benda. Adapun maksudnya adalah:
 • Berhubungan dengan atau mengenai: maknawi, manusiawi, alami.
 • Bersifat yang disebut kata dasar atau memenuhi syarat: alamiah, ilmiah, lahiriah.

Contoh:

 1. Lagu-lagu Islami berkumandang dengan merdunya.
 2. Tindakan oknum yang mengebom tempat-tempat Ibadah tidak manusiawi.
 3. Makanan alamiah dapat membantu proses metabolisme tubuh.

Akhiran -i umumnya melekat pada kata dasar yang berakhiran dengan konsonan. Akhiran -wi umumnya melekat pada kata dasar yang berakhiran dengan vokal a. Akhiran -iah jika melekat pada kata dasar yang berakhiran dengan vokal mengalami perubahan.

Contoh:


 1. alam + i = alami
 2. manusia + wi = manusiawi
 3. badan + iah = badaniah
 4. rohani + iah = rohaniah

Komentar :

ada 0 komentar ke “Menggunakan Kata Berimbuhan Asing”

Post a Comment

 
Speak In Bahasa is proudly powered by Blogger.com | Template by OzoneTemplate